با یاری پروردگار متعال گروه صنعتی ریحانی فعالیت خود را از سال ۱۳۶۱در ساخت قطعات صنعتی شروع و باهمت گروهی از متخصصین از سال ۱۳۷۱فعالیت خود را در سازه های بتنی با هدف خدمت به صنعت سازه اغاز نمود واکنون با تلاشی چشمگیر به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنعت سازه ایران به حساب می آید.