قالب فلزی منهول

قالب منهول جهت بتن ریزی دیواره چاه مورد استفاده قرار می گیرد . قالب منهول از دو بهش بیرونی و داخلی تشکیل شده است . قالب داخلی معمولا به صورتی تولید می شود تا بعد از بتن ریزی بتوان آن را به راحتی از قالب خارج نمود . قالب های منهول در سایزهای مختلف قابل تولید می باشد .